CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MẶT ĐẤT HÀNG KHÔNG
AGS: Công ty TNHH Dịch Vụ Mặt Đất Hàng Không (AGS) được thành lập vào tháng 12 năm 2015 bởi công ty TNHH Dịch Vụ Mặt Đất Sân Bay Việt Nam (VIAGS) và công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh (CIAS)
DỊCH VỤ
TIN TỨC