DỊCH VỤ
TIN TỨC
Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất hàng không (AGS) được thành lập vào tháng 12 năm 2015 bởi công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay quốc tế Cam Ranh (CIAS)
Liên hệ

http://www.ags.com.vn

0258 3971 888

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam


© Copyright 2016 AGS. All rights reserved.