Hotline: +84 911 855 979

Tin tức

AGS HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

AGS HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Từ ngày 22-23/12/2022, Công ty AGS đã hoàn thành việc đánh giá tái chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 bởi đơn vị đánh giá QMS.

037cb8d523c6fb98a2d7.jpg

Sau 2 ngày đánh giá, ông Đặng Quang Huy – trưởng đoàn chuyên gia QMS và chuyên gia Phạm Minh Quang đã trao đổi về các nguy cơ tiềm ẩn, nhận diện rủi ro và phương án kiểm soát các rủi ro đó khi thực hiện nhiệm vụ và ghi nhận AGS có những cải tiến quan trọng và mạnh mẽ trong từng năm. Kết thúc buổi làm việc, đại diện QMS đánh giá cao sự quan tâm của AGS đối với việc duy trì vận hành thông suốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đề nghị AGS khắc phục một số tồn tại, tiếp tục duy trì và cải tiến các hoạt động, đáp ứng yêu cầu của chứng nhận để không ngừng nâng cao hiệu quả cung cấp ứng dịch vụ.

Trong thời gian đến, AGS sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi quy trình, quy định và hướng dẫn theo những quy định mới của Nhà nước, đồng thời nhận diện các tiềm ẩn rủi ro và phương án kiểm soát các rủi ro đó. Tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, phát huy nội lực, đảm bảo an ninh an toàn và củng cố niềm tin của khách hàng với dịch vụ của AGS.