Hotline: +84 911 855 979

Tin tức

HÀNH TRÌNH THIỆN NGUYỆN

HÀNH TRÌNH THIỆN NGUYỆN

Để chia sẻ trực tiếp những khó khăn với đồng bào miền Trung cũng như tặng quà cho bà con, ngày 29/11/2020, Tập đoàn ASG, Công ty CIAS và Công đoàn AGS đã tổ chức đoàn cứu trợ đồng bào miền Trung và hỗ trợ thân nhân gia đình CBNV AGS bị thiệt hại ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Vượt mọi khó khăn do điều kiện thời tiết, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đoàn cứu trợ AGS mang theo tình cảm của hàng ngàn CBNV đã tận tay trao tặng và san sẻ phần nào đó những khó khăn mà đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải gánh chịu. Cụ thể:

  • Ngày 30/11: Thăm hỏi và tặng quà gia đình các CBNV AGS tại khu vực xã Vạn Ninh-Quảng Bình (10 nhà) và thăm hỏi 1 số gia đình người dân ở xã Vạn Ninh, Tân Ninh-Quảng Bình
  • Ngày 01/12: Thăm hỏi và tặng quà 1 số gia đình khu vực miền núi tại Hướng Hóa-Hướng Lập- Quảng Trị
  • Ngày 2/12: Thăm hỏi và tặng quà 1 số gia đình CBNV CIAS và người dân tại 5 xã ( xã Tam Quang, xã Tam Sơn, xã Tam Nghĩa, xã Tam Thạnh và xã Tam Giang) Huyện Núi Thành- Quảng Nam
  • Ngày 3/12: Thăm hỏi và tặng quà gia đình CBNV CIAS và các hộ dân tại xã Bình Hải Bình Sơn Quảng Ngãi.

27cd2765664a9714ce5b.jpg

87b5e679295ad804814b.jpg

Ảnh 2.jpg

Ảnh 1.jpg

Đây thực sự là một chuyến đi có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, góp phần chia sẻ yêu thương, tạo điều kiện giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, đồng thời thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng của ASG, doanh nghiệp xanh lấy yếu tố nhân văn là một trong những giá trị cốt lõi trên hành trình phát triển.