Hotline: +84 911 855 979

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Tháng 05/2018

Thông báo tuyển dụng Tháng 05/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tháng 5/2018

Công ty TNHH Dịch Vụ Mặt Đất Hàng Không (AGS) chuyên cung cấp các dịch mặt đất tại Cảng Hàng không Quốc Tế Cam Ranh cho các Hãng Hàng không như Vietnam Airlines, JetStar Pacific Airlines và các Hãng Hàng không Quốc tế.
Để mở rộng quy mô về sản xuất – kinh doanh, Công ty AGS hân hạnh chào đón các ứng viên là công dân Việt Nam có mong muốn làm việc trong lĩnh vực Hàng không với các vị trí tuyển dụng theo thông tin sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

1. Phó phòng Tài chính kế toán
2. Nhân viên Kế toán tổng hợp
3. Chuyên viên kế hoạch đầu tư
4. Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:


- Địa điểm làm việc:
Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa (Công ty bố trí xe tuyến đưa đón CBNV từ Nha Trang đến Cam Ranh và ngược lại).
- Thời gian làm việc:
+ Khối gián tiếp: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h/ngày);

III. MÔ TẢ CHỨC DANH:

1. Phó phòng Kế toán Tài chính
a. Mô tả công việc

- Tham gia quản lý hoạt động, điều hành Phòng Kế toán Tài chính kế toán và công tác hạch toán kế toán;
- Quản lý và chịu trách nhiệm tất cả công việc của Phòng KTTC trong thời gian Trưởng phòng KTTC vắng mặt;
- Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán;
- Hướng dẫn chế độ kế toán; thực hiện công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc;
- Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ theo phạm vi thẩm quyền được phân công.
- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý tài chính, hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng cơ chế kinh doanh phát triển dịch vụ;
- Tham gia công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc, liên quan lĩnh vực tài chính kế toán;
- Phối hợp quản lý, hướng dẫn, đánh giá nhân viên;
- Lập hồ sơ phục vụ vay vốn ngắn hạn và dài hạn;
- Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế để tham mưu giải quyết kịp thời.
- Tham gia việc tham mưu cho Ban Giám Đốc về chế độ chính sách liên quan đến việc quản lý tài chính.
- Đề xuất các biện pháp quản lý tài chính vừa đảm bảo chế độ chính sách, vừa tiết kiệm và thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh của Công Ty.
- Phân tích và hoạch định tài chính cho công ty, nhằm tối ưu hóa vốn đầu tư và hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.
b.Yêu cầu:
- Chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán
- Ngoại ngữ: TOEIC/TOEFL/IELTS: 400-450/410-430/2.5-3
- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm thông dụng và các phần mềm chuyên dụng phục vụ yêu cầu công việc
- Kinh nghiệm: Làm công tác kế toán thực tế ít nhất 02 năm; Có kinh nghiệm > 3 năm ở vị trí tương đương.
- Khac: Nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp; nắm chắc và hiểu sâu Luật kế toán, các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan; nắm chắc các chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kế toán tài chính. Nắm chắc chế độ, thể lệ và các nghiệp vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp

2. Nhân viên Kế toán tổng hợp
a. Mô tả công việc:

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các phần hành hoặc đơn vị;
- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp ,cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
- Hạch toán các bút toán khóa sổ kết chuyển trước khi lên báo cáo tài chính;
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan;
- Kiểm tra và đối chiếu những bút toán hạch toán với các bộ phận, phần hành liên quan;
- Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản công nợ;
- Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp;
- Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị;
- Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí;
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
- In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy định;
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Hỗ trợ Kế toán trưởng hướng dẫn, chỉ đạo, đánh giá và phát triển đội ngũ chuyên viên kế toán để đảm bảo hoạt động kế toán được hoàn thành chính xác và kịp thời;
- Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ, chứng từ trong Phòng kế toán;
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu;
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán
- Theo dõi trực tiếp các tài khoản thuế, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, vốn góp.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
- Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.
b. Yêu cầu:
Chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán.
Ngoại ngữ: TOEIC/TOEFL/IELTS: 300-350/371-390/1.5-2.
Tin học: Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
Kinh nghiệm: Làm công tác kế toán ít nhất 5 năm; Kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 3 năm.
Khác: Nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế, có khả năng tổng hợp và hướng dẫn;

3.Chuyên viên kế hoạch đầu tư
a. Mô tả công việc:

- Tham mưu lập và tổng hợp kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty, kế hoạch đầu tư, kế hoạch chi ngân sách của Công ty và thực hiện, theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch được duyệt, hợp đồng đã ký kết của phòng và các bộ phận phòng ban có liên quan.
- Thực hiện đàm phán, kí kết và quản lí theo dõi các hợp đồng với các nhà cung ứng, hợp đồng liên quan đến mặt bằng và trang thiết bị khai thác, dịch vụ gia tăng…
- Thực hiện công tác quản lí chi phí của Công ty, đảm bảo các nguồn chi hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với mục đích công việc.
- Thực hiện công tác quản lí sản lượng, doanh thu của Công ty; thực hiện việc tích hợp quản lí sản lượng, doanh thu vào hệ thống CNTT của Công ty.
- Xây dựng nhu cầu về bảo hiểm hàng không, bảo hiểm cơ giới và vật chất của công ty, phối hợp thực hiện việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm; theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng bảo hiểm.
- Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo về công tác kế hoạch theo quy định.
b. Yêu cầu:
Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngành kinh tế, tài chính,thương mại, quản trị kinh doanh.
Ngoại ngữ: TOEIC/TOEFL/IELTS: 500-550/450-470/3.5-4 hoặc tương đương
Tin học: Sử dụng máy vi tính thành thạo.
Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm.

4. Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự
a. Mô tả công việc:


- Tham mưu đề xuất cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý lao động, xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo phân cấp quản lý của Công ty.
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn của Công ty.
- Chủ trì xây dựng định mức lao động, quản lý và điều chỉnh định mức.
- Đánh giá nguồn nhân lực hàng năm, đề xuất các giải pháp để phát triển NNL đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Triển khai thực hiện các văn bản chế độ chính sách về lao động, tiền lương, các chính sách khác đến người lao động theo phân cấp.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý quỹ lương, quỹ thưởng và phân phối thu nhập, thực hiện các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định.
- Quản lý, triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHLĐ theo quy định nhà nước, công ty.
- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại khi có ủy quyền của Ban Giám đốc.
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, y tế, tạp vụ, bếp ăn, nhà nghỉ, xe văn phòng, xe đưa đón của Công ty.
- Xây dựng chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ các cấp của đơn vị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được giao, báo cáo phê duyệt và triển khai thực hiện.
- Tổ chức nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng suất lao động, phân công bố trí nguồn nhân lực hiệu quả, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong Công ty.
- Triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Công ty cho người lao động. Triển khai các chương trình, hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên hăng say lao động sản xuất, đảm bảo khuyến khích, tạo động lực cho người lao động thực hiện hiệu quả công việc được giao.
- Tổ chức lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về cơ sở vật chất, hạ tầng, nguồn lực báo cáo các cơ quan chuyên môn xem xét, thẩm định.
- Xử lý công văn, văn bản đi, đến theo yêu cầu.
- Đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ theo phân cấp.
- Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, khách hàng nhằm đạt được sự hỗ trợ tối đa và thúc đẩy giải quyết công việc hiệu quả.
- Và một số công việc khác do cấp trên giao phó. 

b. Yêu cầu:
- Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị ngồn nhân lực, Quản trị kinh doanh...
- Ngoại ngữ: TOEIC/TOEFL/IELTS: 400-450/410-430/2.5-3
- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm thông dụng và các phần mềm chuyên dụng phục vụ yêu cầu công việc
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm >5 năm trong lĩnh vực QTNS, Có kinh nghiệm >3 năm ở vị trí tương đương
- Kỷ năng: Có kỹ năng quản lý, điều hành, lập kế hoạch, Khả năng giao tiếp tốt, Có khả năng thuyết trình, Có khả năng phân tích, suy xét để giải quyết vấn đề, Có khả năng xây dựng, lãnh đạo nhóm làm việc hiệu quả...
- Yêu cầu khác: Có kiến thức về vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chuyên môn nghiệp vụ về nhân sự, am hiểu quy định của nhà nước về Luật lao động, Luật BHXH, BHYT, BHTN và các luật khác liên quan.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
1. Đơn xin việc viết tay.
2. CV (Bản mô tả về bản thân, quá trình học tập và công tác có dán hình)
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 6 tháng.
4. Bản sao công chứng CMND.
5. Giấy khai sinh.
6. Giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp quận/huyện trở lên trong thời gian 3 tháng gần nhất.
7. Phong bì đựng 06 ảnh 4*6, 6 ảnh 3*4 và 4 ảnh 2*3 chụp không quá 06 tháng, phông trắng không đeo kính (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh phía sau mỗi hình)
8. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).
9. Các văn bằng chứng chỉ có công chứng.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ SƠ TUYỂN:
1. Thời gian nhận hồ sơ Từ ngày 1/05/2018 đến ngày 30/06/2018 (Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần)
• Sáng: 08h30 đến 11h30
• Chiều:13h30 đến 16h30.
2. Địa điểm nhận hồ sơ:
- Phòng Hành chính Nhân sự Công ty TNHH Dịch Vụ Mặt Đất Hàng Không - Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh, P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Qua E-mail: 
hr@ags.com.vn (Ứng viên gửi thành phần hồ sơ bằng bản Scan)
- Thông tin về công ty truy cập Website: 
www.ags.com.vn
3. Lịch thi các vòng: Sẽ thông báo cụ thể qua E-mail hoặc Điện thoại

Ghi chú:
- Chỉ các ứng viên đạt các yêu cầu tại các vị trí chức danh mới được gọi phỏng vấn.
- Các hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không hoàn trả ( Các hồ sơ ứng tuyển có thể nộp bản photo và bổ sung bản công chứng khi bắt đầu nhận việc )
- Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0258. 3971 888 - Ext: 140

Đến với AGS bạn sẽ có cơ hội phát triển bản thân toàn diện, được làm việc trong môi trường năng động và hiện đại, có mức thu nhập cạnh tranh và có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài nước.
Chúc các bạn thành công !