Hotline: +84 911 855 979

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Tháng 08/2018

Thông báo tuyển dụng Tháng 08/2018

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2018

Công ty TNHH Dịch Vụ Mặt Đất Hàng Không (AGS) chuyên cung cấp các dịch mặt đất tại Cảng Hàng không Quốc Tế Cam Ranh cho các Hãng Hàng không như Vietnam Airlines, JetStar Pacific Airlines và các Hãng Hàng không Quốc tế.
Để mở rộng quy mô về sản xuất – kinh doanh, Công ty AGS hân hạnh chào đón các ứng viên là công dân Việt Nam có mong muốn làm việc trong lĩnh vực Hàng không với các vị trí tuyển dụng theo thông tin sau:

I.VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
a). Khối gián tiếp:

1. Trưởng/Phó phòng Hành chính - Nhân sự
2. Phó phòng Kế toán Tài chính
3. Chuyên viên Kế hoạch đầu tư
4. Nhân viên Nhân sự
5. Nhân viên đầu tư mua sắm
b). Khối trực tiếp:
6. Nhân viên Phục vụ Hành khách.
7. Nhân viên Cân bằng trọng tải – Hướng dẫn chất xếp.
8. Nhân viên Phục vụ hàng hóa.
9. Nhân viên Lái xe Sân đỗ (Vận hành Trang thiết bị)
10. Nhân viên Bốc xếp Hành lý Hàng hóa

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Địa điểm làm việc:
Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa (Công ty bố trí xe tuyến đưa đón CBNV từ Nha Trang đến Cam Ranh và ngược lại).
- Thời gian làm việc:
+ Khối gián tiếp: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h/ngày);
+ Khối trực tiếp: Theo ca/kíp, từ 05- 06 ngày/tuần (42- 48 giờ/tuần) các ngày trong tuần kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, tết.

III. MÔ TẢ CHỨC DANH:

1. Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự
a. Mô tả công việc:

- Tham mưu đề xuất cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý lao động, xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo phân cấp quản lý của Công ty.
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn của Công ty.
- Chủ trì xây dựng định mức lao động, quản lý và điều chỉnh định mức.
- Đánh giá nguồn nhân lực hàng năm, đề xuất các giải pháp để phát triển NNL đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Triển khai thực hiện các văn bản chế độ chính sách về lao động, tiền lương, các chính sách khác đến người lao động theo phân cấp.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý quỹ lương, quỹ thưởng và phân phối thu nhập, thực hiện các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định.
- Quản lý, triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHLĐ theo quy định nhà nước, công ty.
- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại khi có ủy quyền của Ban Giám đốc.
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, y tế, tạp vụ, bếp ăn, nhà nghỉ, xe văn phòng, xe đưa đón của Công ty.
- Xây dựng chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ các cấp của đơn vị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được giao, báo cáo phê duyệt và triển khai thực hiện.
- Tổ chức nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng suất lao động, phân công bố trí nguồn nhân lực hiệu quả, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong Công ty.
- Triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Công ty cho người lao động. Triển khai các chương trình, hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên hăng say lao động sản xuất, đảm bảo khuyến khích, tạo động lực cho người lao động thực hiện hiệu quả công việc được giao.
- Tổ chức lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về cơ sở vật chất, hạ tầng, nguồn lực báo cáo các cơ quan chuyên môn xem xét, thẩm định.
- Xử lý công văn, văn bản đi, đến theo yêu cầu.
- Đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ theo phân cấp.
- Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, khách hàng nhằm đạt được sự hỗ trợ tối đa và thúc đẩy giải quyết công việc hiệu quả.
- Và một số công việc khác do cấp trên giao phó. 
b. Yêu cầu:
- Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị ngồn nhân lực, Quản trị kinh doanh...
- Ngoại ngữ: TOEIC/TOEFL/IELTS: 400-450/410-430/2.5-3
- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm thông dụng và các phần mềm chuyên dụng phục vụ yêu cầu công việc
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm >5 năm trong lĩnh vực QTNS, Có kinh nghiệm >3 năm ở vị trí tương đương
- Kỷ năng: Có kỹ năng quản lý, điều hành, lập kế hoạch, Khả năng giao tiếp tốt, Có khả năng thuyết trình, Có khả năng phân tích, suy xét để giải quyết vấn đề, Có khả năng xây dựng, lãnh đạo nhóm làm việc hiệu quả...
- Yêu cầu khác: Có kiến thức về vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chuyên môn nghiệp vụ về nhân sự, am hiểu quy định của nhà nước về Luật lao động, Luật BHXH, BHYT, BHTN và các luật khác liên quan.

2. Phó phòng Kế toán Tài chính
a. Mô tả công việc

- Tham gia quản lý hoạt động, điều hành Phòng Kế toán Tài chính kế toán và công tác hạch toán kế toán;
- Quản lý và chịu trách nhiệm tất cả công việc của Phòng KTTC trong thời gian Trưởng phòng KTTC vắng mặt;
- Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán;
- Hướng dẫn chế độ kế toán; thực hiện công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc;
- Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ theo phạm vi thẩm quyền được phân công.
- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý tài chính, hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng cơ chế kinh doanh phát triển dịch vụ;
- Tham gia công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc, liên quan lĩnh vực tài chính kế toán;
- Phối hợp quản lý, hướng dẫn, đánh giá nhân viên;
- Lập hồ sơ phục vụ vay vốn ngắn hạn và dài hạn;
- Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế để tham mưu giải quyết kịp thời.
- Tham gia việc tham mưu cho Ban Giám Đốc về chế độ chính sách liên quan đến việc quản lý tài chính.
- Đề xuất các biện pháp quản lý tài chính vừa đảm bảo chế độ chính sách, vừa tiết kiệm và thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh của Công Ty.
- Phân tích và hoạch định tài chính cho công ty, nhằm tối ưu hóa vốn đầu tư và hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.
b.Yêu cầu:
- Chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán
- Ngoại ngữ: TOEIC/TOEFL/IELTS: 400-450/410-430/2.5-3
- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm thông dụng và các phần mềm chuyên dụng phục vụ yêu cầu công việc
- Kinh nghiệm: Làm công tác kế toán thực tế ít nhất 02 năm; Có kinh nghiệm > 3 năm ở vị trí tương đương.
- Khac: Nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp; nắm chắc và hiểu sâu Luật kế toán, các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan; nắm chắc các chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kế toán tài chính. Nắm chắc chế độ, thể lệ và các nghiệp vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp

3. Chuyên viên Kế hoạch đầu tư
a. Mô tả công việc:

- Tham mưu lập và tổng hợp kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty, kế hoạch đầu tư, kế hoạch chi ngân sách của Công ty và thực hiện, theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch được duyệt, hợp đồng đã ký kết của phòng và các bộ phận phòng ban có liên quan.
- Thực hiện đàm phán, kí kết và quản lí theo dõi các hợp đồng với các nhà cung ứng, hợp đồng liên quan đến mặt bằng và trang thiết bị khai thác, dịch vụ gia tăng…
- Thực hiện công tác quản lí chi phí của Công ty, đảm bảo các nguồn chi hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với mục đích công việc.
- Thực hiện công tác quản lí sản lượng, doanh thu của Công ty; thực hiện việc tích hợp quản lí sản lượng, doanh thu vào hệ thống CNTT của Công ty.
- Xây dựng nhu cầu về bảo hiểm hàng không, bảo hiểm cơ giới và vật chất của công ty, phối hợp thực hiện việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm; theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng bảo hiểm.
- Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo về công tác kế hoạch theo quy định.
b. Yêu cầu:
Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngành kinh tế, tài chính,thương mại, quản trị kinh doanh.
Ngoại ngữ: TOEIC/TOEFL/IELTS: 500-550/450-470/3.5-4 hoặc tương đương
Tin học: Sử dụng máy vi tính thành thạo.
Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm.

4. Nhân viên nhân sự
a. Mô tả công việc:

- Theo dõi, quản lý, thực hiện chế độ chính sách tiền lương cho người lao động (thanh toán lương, xếp lương, điều chỉnh lương…), xây dựng các quy chế, quy định và văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương cho người lao động.
- Quản lý, thực hiện các thủ tục tiếp nhận, điều động, điều chuyển lao động, chuyển loại chức danh.
- Theo dõi, phân tích, đánh giá quá trình làm việc của người lao động: ngày công làm việc, nghỉ phép, thai sản, ốm đau, nghỉ không hưởng lương… Quản lý, kiểm soát công làm việc của các đơn vị và đề xuất biện pháp cải thiện sử dụng lao động.
- Hỗ trợ lập kế hoạch lao động hàng năm, tham gia bảo vệ kế hoạch lao động với Công ty, hỗ trợ xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm, lập kế hoạch Quỹ tiền lương hàng năm, quỹ BHXH, BHYT, BHTN hàng năm.
- Quản lý và thực hiện công tác lập sổ BHXH: kiểm tra hồ sơ, lập tờ khai, lập đề nghị làm sổ BHXH cho CBCNV theo quy định, theo dõi biến động lương vào sổ BHXH cho người lao động và làm thủ tục trả sổ BHXH theo đúng quy định.
- Kiểm soát, hướng dẫn đơn vị và thực hiện các thủ tục thanh toán chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, NDSPHSK, hưu trí, bệnh nghề nghiệp, tử tuất).
- Tham mưu các nội dung liên quan đến hợp đồng lao động, đảm bảo thực hiện đúng Luật lao động, quy định của Công ty
- Lập hồ sơ đăng ký giảm trừ thuế TNCN, xây dựng phương án trích nộp và thực hiện trích nộp thuế TNCN của người lao động
- Quản lý hồ sơ CBCNV: tiếp nhận, lưu trữ, cập nhật, bổ sung, thay đổi, trả hồ sơ theo quy định (trên hệ thống hồ sơ bản cứng và hồ sơ trên phần mềm).
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu và phân công.

b. Yêu cầu:
- Giới tính: Nam
- Bằng cấp: đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, luật hoặc quản trị nhân sự.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm
- Ngoại ngữ: Toiec 300 trở lên hoặc bằng cấp chứng chỉ tương đương.

5. Nhân viên đầu tư mua sắm
a. Mô tả công việc

- Tham gia lập và tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, kế hoạch đầu tư của Công ty.
- Tham gia lập kế hoạch chi ngân sách của Công ty và thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
- Thực hiện công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị, công cụ dụng cụ theo thẩm quyền được giao; theo kế hoạch được phê duyệt; đảm bảo hiệu quả và kịp thời theo tiến độ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện công tác quản lí chi phí của Công ty, đảm bảo các nguồn chi hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với mục đích công việc.
- Thực hiện đàm phán, kí kết và quản lí theo dõi các hợp đồng với các nhà cung ứng, hợp đồng liên quan đến mặt bằng và trang thiết bị khai thác, dịch vụ gia tăng…
- Thực hiện việc lập danh sách các nhà cung ứng và thường xuyên đánh giá chất lượng dịch vụ của các nhà cung ứng.
b. Yêu cầu
- TOEIC/TOEFL/IELTS: 500-550/450-470/3.5-4 hoặc tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm thông dụng, các phần mềm chuyên dụng phục vụ yêu cầu công việc và phân tích.
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong ngành nghề có liên quan.

6. Nhân viên Phục vụ hành khách:
a. Mô tả công việc:

Trực tiếp thực hiện các dịch vụ hành khách trên các chuyến bay đi và đến của Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và các Hãng hàng không quốc tế khác.
b. Yêu cầu:
- Nam tuổi từ 18 đến 30, chiều cao ≥ 1m65;
- Nữ tuổi từ 18 đến 28, chiều cao ≥ 1m58;
- Tốt nghiệp đại học;
- Anh văn: TOEIC ≥ 450 điểm hoặc (TOEFL/iBT ≥ 60, IELTS ≥ 5.0) hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh. Ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác (Trung, Nga, Hàn);
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
- Tính cách nhanh nhẹn, tự tin, khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt;
- Vóc dáng cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, có phong cách hiện đại;
- Sức khỏe tốt, không có khuyết tật về hình thể, không liên quan đến ma túy;
- Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại Khánh Hòa.

7. Nhân viên Cân bằng trọng tải – Hướng dẫn chất xếp:
a. Mô tả công việc:
- Trực tiếp thực hiện cung ứng dịch vụ cân bằng trọng tải chuyến bay đi đối với loại máy bay theo phân cấp, đảm bảo tuyệt đối an toàn và hiệu quả theo các qui định và tiêu chuẩn công việc và cung cấp tài liệu chuyến bay theo yêu cầu của khách hàng.
- Điều phối, giám sát các hoạt động khai thác dịch vụ mặt đất tại sân đỗ; hướng dẫn chất xếp hành lý, hàng hóa; phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo một chuyến bay đúng giờ, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy trình, quy định của các cấp có thẩm quyền.
b. Yêu cầu:
- Giới tính: Nam, Nữ tuổi đời không quá 35 tuổi;
- Tốt nghiệp Đại học trở lên về các khối tự nhiên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trường Học viện Hàng không Việt Nam;
- Anh văn: TOEIC ≥ 500 điểm hoặc (TOEFL/iBT ≥ 60, IELTS ≥ 5.0) hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh;
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
- Tính cách nhanh nhẹn, cẩn thận, khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt;
- Sức khỏe tốt, không có khuyết tật về hình thể, không liên quan đến ma túy;
- Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại Khánh Hòa.

8. Nhân viên phục vụ hàng hóa:
a. Mô tả công việc:
- Thực hiện các thủ tục chấp nhận hàng hóa quốc nội và quốc tế, giám sát và phục vụ hàng hóa đi và đến trên các chuyến bay các hãng hàng không đang khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
b.Yêu cầu:
- Giới tính: Nam, Nữ tuổi đời không quá 35 tuổi;
- Tốt nghiệp Đại học;
- Anh văn: TOEIC ≥ 500 điểm hoặc (TOEFL/iBT ≥ 60, IELTS ≥ 5.0) hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh;
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt;
- Có năng lực tự triển khai chi tiết các bước công việc được giao, có khả năng làm việc theo nhóm.
- Sử dụng được tin học văn phòng (MS Word, Excel);
- Ưu tiên ứng viên có kĩ năng đọc hiểu tốt Tiếng Anh và có hộ khẩu tại Khánh Hòa.

9. Nhân viên Lái Xe Sân Đỗ
a. Mô tả công việc:
- Lái và vận hành các phương tiện, xe khách trên 30 chỗ và các loại xe chuyện dụng phục vụ mặt đất hàng không tại sân bay khu vực cách ly thuộc Cảng HKQT Cam Ranh;
b.Yêu cầu:
- Giới tính: Nam;
- Độ tuổi: Từ 22 đến 40 tuổi;
- Ngoại hình không có khuyết tật, sức khỏe tốt, không mắc các tệ nạn xã hội;
- Tốt nghiệp THPT trở lên;
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình và trách nhiệm;
- Chịu được áp lực công việc cao;
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm lái xe hạng E trở lên;
- Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm làm trong đơn vị về ngành dịch vụ hàng không; Là Bộ đội hoặc Công an xuất ngũ; Có hộ khẩu tại tỉnh Khánh Hòa.

10. Nhân viên Bốc xếp Hành lý Hàng hóa
a. Mô tả công việc:
- Thực hiện các công tác bốc xếp hành lý và hàng hóa, phân tuyến hành lý, hàng hóa, phối hợp với các bộ phận thuộc Phòng Phục vụ Hành khách đến và đi, Phòng Dịch vụ Sân đỗ và Phòng Dịch vụ Hàng hóa trong công tác phục vụ mặt đất hàng không tại sân bay khu vực cách ly thuộc Cảng HKQT Cam Ranh;
b.Yêu cầu:
- Giới tính: Nam;
- Độ tuổi: Từ 18 đến 24 tuổi
- Chiều cao: ≥ 1m65
- Ngoại hình không có khuyết tật, sức khỏe tốt, không mắc các tệ nạn xã hội;
- Tốt nghiệp THPT trở lên;
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình và trách nhiệm;
- Chịu được áp lực công việc cao;
- Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm làm trong đơn vị về ngành dịch vụ hàng không; Là Bộ đội hoặc Công an xuất ngũ; Có hộ khẩu tại tỉnh Khánh Hòa.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
1. Đơn xin việc viết tay.
2. CV (Bản mô tả về bản thân, quá trình học tập và công tác có dán hình)
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 6 tháng.
4. Bản sao công chứng CMND.
5. Giấy khai sinh.
6. Giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp quận/huyện trở lên trong thời gian 3 tháng gần nhất.
7. Phong bì đựng 08 ảnh 4*6, 6 ảnh 3*4 và 4 ảnh 2*3 chụp không quá 06 tháng, phông trắng không đeo kính (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh phía sau mỗi hình)
8. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).
9. Các văn bằng chứng chỉ có công chứng.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ SƠ TUYỂN:


1. Thời gian nhận hồ sơ và sơ tuyển Từ ngày 02/08/2018 đến ngày 30/09/2018 (Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần)
• Sáng: 08h30 đến 11h30
• Chiều:13h30 đến 16h30.
2. Địa điểm nhận hồ sơ:
- Phòng Hành chính Nhân sự Công ty TNHH Dịch Vụ Mặt Đất Hàng Không (AGS) - Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh, P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Qua E-mail: hr@ags.com.vn (Ứng viên gửi thành phần hồ sơ bằng bản Scan)
- Thông tin về công ty truy cập Website: www.ags.com.vn
3. Lịch thi các vòng: Sẽ thông báo cụ thể qua E-mail hoặc Điện thoại

Ghi chú:
- Chỉ các ứng viên đạt các yêu cầu tại các vị trí chức danh và hồ sơ đạt yêu cầu mới được gọi phỏng vấn (Không hoàn trả hồ sơ không đạt yêu cầu)
- Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0258. 3971 888 - Ext: 140

Đến với AGS bạn sẽ có cơ hội phát triển bản thân toàn diện, được làm việc trong môi trường năng động và hiện đại, có mức thu nhập cạnh tranh và có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài nước.
Chúc các bạn thành công !