Hotline: +84 911 855 979

Dịch vụ

Các dịch vụ VIP

  • Đón và hỗ trợ hành khách (Đến/Đi)
  • Điều phối các chuyến bay thuê chuyến thương mại (charter)
  • Dịch vụ hành khách VIP (Đến/Đi)
  • Hỗ trợ điều phối bay
  • Vận chuyển hành khách trong sân đỗ
  • Hỗ trợ hành khách/tổ bay thực hiện các thủ tục hàng không
  • Dịch vụ phòng VIP thương gia/VIP A
  • Hỗ trợ đặt phòng khách sạn/phương tiện vận chuyển

PRIN1674.jpg