Hotline: +84 911 855 979 / +84 378 568 320

Dịch vụ

Dịch vụ kiểm soát tải, thông tin liên lạc và điều hành bay

  • Phối hợp các đơn vị phục vụ tàu bay
  • Chuẩn bị và phân phối tài liệu cho các chuyến bay
  • Kiểm soát và Cân bằng trọng tải
  • Truyền và tiếp nhận thông tin hoạt động, thông báo của tất cả đơn vị liên quan
  • Thông tin và phối hợp giữa tàu bay và các đơn vị dịch vụ mặt đất
  • Đại diện và giám sát
  • Giấy phép bay và các loại giấy tờ tại sân bay
  • Chuẩn bị và đưa các kế hoạch bay cho tổ bay
  • Phối hợp với các công ty cung ứng và nhiên liệu 

PRIN1131.jpg

PRIN1604.jpg

IMG_5935.jpg