Hotline: +84 911 855 979

Dịch vụ

Dịch vụ sân đỗ

Bãi đổ Tải hàng/ dỡ hàng từ tàu bay Phân loại và vận chuyển hành lý Vệ sinh tàu bay Vận chuyển hành khách và tổ ...

Xem thêm
Các dịch vụ VIP

Đón và hỗ trợ hành khách (Đến/Đi) Điều phối các chuyến bay thuê chuyến thương mại (charter) Dịch vụ hành khách VIP ...

Xem thêm