Hotline: +84 911 855 979 / +84 378 568 320

Dịch vụ

Dịch vụ hành khách và hành lí

  • Dịch vụ hành khách đến, đi và chuyển tiếp
  • Dịch vụ làm thủ tục
  • Dịch vụ tại cửa khởi hành
  • Dịch vụ tìm kiếm và thất lạc hành lý 
  • Hỗ trợ hành khách hạn chế khả năng di chuyển
  • Dịch vụ VIP

PRIN1793.jpg

PRIN2090.jpg

PRIN1970.jpg

PRIN1895.jpg

PRIN2189.jpg

PRIN2158.jpg